Oferta

 

Otrzymają Państwo od nas atrakcyjne oferty dostosowane do Państwa potrzeb zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i ceny. Nasze usługi pozwolą Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze. 


Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń: 

  • Negocjujemy z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi niskie składki i szeroki zakres ubezpieczenia.

  • Analizujemy i porównujemy oferty różnych towarzystw Ubezpieczeniowych.

  • Doradzamy przy wyborze zakresu ubezpieczenia.

  • Wyjaśniamy zawiłości  warunków ubezpieczenia.

  • Czuwamy nad prawidłowością wystawionych przez towarzystwa ubezpieczeniowe dokumentów.

  • Pomagamy w procesie likwidacji szkód – występujemy w imieniu Klienta w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystwa ubezpieczeniowego lub sprawcy szkody.

  • Dostarczamy informacji o nowych produktach ubezpieczeniowych i sytuacji na rynku ubezpieczeniowym.

  • Dla ryzyk nietypowych tworzymy wraz z towarzystwami ubezpieczeniowymi specjalne produkty ubezpieczeniowe.

  • Na bieżąco administrujemy ubezpieczeniami Klienta.

  • Na życzenie prowadzimy szkolenia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów zapewniamy najwyższy poziom obsługi. Gwarantujemy bezpieczeństwo prowadzenia działalności oraz optymalną ochronę ubezpieczeniową przy minimalnych kosztach. Posiadamy wymagane prawem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną 1,5 miliona EURO. Działamy na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa lub zawartej z nim umowy brokerskiej

 

Zgodnie z zasadami i zwyczajami przyjętymi na polskim rynku, pobieramy wynagrodzenie od towarzystw ubezpieczeniowych w postaci kurtażu brokerskiego nie obciążając Klienta  żadnymi opłatami.